Sıkca Sorulan Sorular

Adi şirketler,özel liseler ve ortaokullar,anaokulları,dernek/vakıfların iktisadi işletmeleri, a/b adi ortaklığı şeklindeki ünvanlar kabul edilmemektedir.

Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinde son 6 ay içinde başvurunuz varsa aynı marka için Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektesiniz. Ayrıca bu ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler de, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Anasayfamızda yer alan Marka Araştırma sekmesinden ilgili bilgileri girerek kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Referans numarası başvuru sahibinin işlemlerini takip etmesi amacıyla kendisi tarafından verdiği numaradır ve bu alan zorunlu değildir. Referans numarası boş bırakılarak da başvuru işlemlerine devam edilebilmektedir.

Marka örneği alanı sadece logolar için yapılan bir alan değildir. Koruma altına almak istediğiniz marka,logo,slogan vb. ifadeleri marka örneği alanına yüklemeniz halinde koruma altına alınacaktır.

Irfanview programını kullanarak marka örneğinizi 5x5 ya da 7x7; 300 DPI çözünürlüğünde boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca Portal menüsünde bulunan Resim İşlemleri alanını kullanabilirsiniz.

Marka başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka başvurusu yaptığını belirtir “ön yazı” verilmektedir. Ön yazı verilebilmesi için, başvurunun usulüne uygun olarak yapılmış olması ve ön yazı düzenleme ücreti yatırılarak ön yazı isteğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ön yazı, başvurunun tescilli olduğu veya tescil edileceği anlamına gelmemektedir.

Marka örneği alanına yerleştirilen yazılı ibarelerin tamamının marka adı kısmında bulunması zorunludur. Başvuru sahibi tarafından yazılmayan ibareler,şekli incelemesi esnasında ilgili kişiler tarafından eklenerek işlemlerine devam ettirilecektir.

Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösterir belgenin Kuruma sunulması hâlinde Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine göre reddedilememektedir. Muvafakatname, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilmektedir. Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakatname sunulması zorunludur.

1-34 sınıflar arasında satışı gerçekleştirilecek ürünlerin bu alandan seçilebilmesi zorunludur.