Coğrafi İşaretler

Coğrafi İşaretler

 

Belirgin bir özelliği, unvanı ya da başka nitelikleri bakımından köken olarak yer aldığı bir yöre, alan, bölge ya da ulus ile özdeş haline gelmiş bir ürünü belirten isim ya da işaretlere denir. ’’ 

 

Coğrafi işaretler, diğerlerinden farklı kılıcı niteliği ile öne çıkan ve yer aldığı alan veya bölge ile özdeşmiş doğal ürünler, maden, tarım el sanatları ile endüstri ürünlerine verilen işaretlere denir.

 

Bu işaretin daha iyi kavranılması için bir kaç örnek verelim. Şile bezi, Ezine peyniri, Ege pamuğu, Kayseri pastırması, Antep fıstığı, Çorum leblebisi gibi...

 

Menşe Adı: Bu işaretin koruma altına alınmasına konu olan ürünün üretiminde bulunulması, işlenmesi ve diğer yapılan işlemlerinin hepsi, sınırları kararlaştırılmış coğrafi bölgede yapılmak mükellefinde ise bu hususta yer alan işaretlere menşe adı ismi denir. Menşe ismi, menşe adına konu olan ürünün hepsi ile tanımı yapılan yerde üretimin yapılmış olmasını gerektirmektedir.

 

Mahreç İşareti: Ürünün üretiminde bulunulması, işlenmesi ve diğer işlemlerinden minimum birinin, sınırları kararlaştırılmış coğrafi bölgede yapılması zorunda ise bu hususta yer alan işaretlere mahreç işareti ismi verilir.  

 

Mahreç işaretine konu olan ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreden kaynaklanması şartıyla, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. Bu üretimde, bulundukları coğrafi bölgeye mahsus olan üretim şekillerinin aynen faaliyet ettirilmesi ve aynı ürün kalitesine sahip olması şarttır. 

 

Ürünler ait bulundukları coğrafi yörenin haricinde üretiminde bulunamaz. Çünkü ürün, fakat ait bulunduğu alan kapsamında üretiminde bulunulması durumunda özelliklerini elde edebilir. 

 

İlk duyulması ile tam anlamı ile içeriği anlaşılmayan bu işaret ile anlatılmak istenen, bir ürünün, bir yöre veya coğrafya ile özdeş olmuş, bazı niteliklerinin ve ya özelliklerinin tümünün bu yöreden meydana gelmesi ve bu kapsamdan tüketici nezdinde belirli bir bilinirlik ve kalitenin bulunmasıdır.  Bir yörenin herhangi bir ürünü, kilimi, taşı,  farklı malzemeler ile hazırlanan işlemeleri diğer bölgelerde üretimde bulunan ürünlerden farklı kılabilir. Bir bölgede üretimde bulunan halı, kilim  vb. bir ürün ün yapmış olabilir. Bu çeşit ürünlerde o bölgenin isminin kullanıma sunulması, tüketici kesimde o ürünün belli bir verimliliğe nail olduğu gibi algılanıp güvenilir şekilde kabul edilir. Tüketici kesimi söz konusu bölge ismi ile satışa sunulan ürünleri, bölgenin ismini belli bir itimat vererek aynı özellikte yer alan diğer ürünlere karşı tercihte bulunabilirler.

 

Bu işaretlerin ne şekilde oluştuğu hakkında heniz bir bilginin olmaması ile birlikte; yasal olarak koruma altına almanın tersine, belirtmek istediğimiz anlamı ile temeli oldukça eski zamana dayanmaktadır. Faaliyet sunuldukları ürünlerin kökenini belirtme niteliği sebebi ile markaların ilk şekli olarak meydana gelen bu işaretler, esas bakımdan coğrafi temelinde önemli olan ürünleri farklı kılmak adına kullanılmışlardır. Bir takım kaynaklara bakıldığında bu işaretler, ilk kez 12. yy Orta Avrupa ve İngiltere’de işlenen dokumacılar ve kolonilerin baharat gibi ürünlerin satışında ürünler ile onların coğrafi kökeni arasında ilişki kuran coğrafyanın ifade edilmesi ya da etiketlenmesi neticesinde oluşmuştur. Diğer farklı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, eski Mısır’da ürünlerin tanımını yapmak ve kalite işareti şeklinde ürün kökenlerini aktarmakta idi. Orta çağda, Avrupa kökenli tacirler tüketici kesimlerine ürünün seçilebilirliğini tedarik etmek amacı ile ürünlerinde bu tür işaretler kullanırlardı.

 

Belirli bir yöre veya bölge ismi ile ün yapmış, bu bölge veya yöre ile anılan ya da anılmasa bile coğrafi kökeni tarafından etkilenen ürünler, işaret coğrafi işaret anlamına gelmez. Diğer bir açıklama ile, belli bir ürünü bulunan yöreler veya alanlar, bölge ya da ülkeler söz konusu işarete kaynak oluşturmaz. Tamda bu kısımda  bazı esas hükümler bulunmaktadır. Bir ürünün işaret şeklinde telaffuz edilmesi adına bir takım aktörleri bulundurması gerekmektedir. Bu aktörler şu şekilde sıralanabilir:

  • Belirli bir coğrafya  
  • Ürün  İsmi (İşaret)  
  • Ürünü farklı kılan niteliğinin bulunması  
  • Ürünü farklı kılan nitelikler ile coğrafya arasında ilişkisinin bulunmasıdır.