Coğrafi İşaret Tescili

Coğrafi İşaret Tescili


Coğrafi işaret; belirgin bir özelliği bulunan, unvanı ya da diğer özelliklerine göre köken olarak bulunduğu yöreyle, alanla, bölgeyle ya da ulusla özdeşlemiş bir ürünü belirten isim ya da işaretler olarak tanımlanmaktadır. Coğrafi tescil ise; belirli bir coğrafi bölgeyle, alanla ya da bölge ismiyle anılan ürünlerin koruma altına alınmasına ilişkin, gerçek ya da tüzel kişilere devlet tarafından, ürünün tek elde yürütme ve kullanma hakkının verilmesine denir. Coğrafi işaret tescil belgesi; coğrafi tescil işlemlerin sonucunda verilen belgedir. Bu belge ile söz konusu coğrafi işaret ya da isimler, yasal bir şekilde koruma altına alınmaktadır. Tüzel ya da gerçek kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını kapsar. Ancak bu haklardan en farklı yanı ise; ünü ya da diğer özellikleriyle kökeni bakımın bulunulan yöre, bölge ya da devlet ile özdeşlemiş bir ürünü belirtilen işaretler olmasıdır.

Coğrafi işaretlerin koruma kapsamına dahil edilmesi Enstitü nezdinde 555. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin alakalı olduğu şartlara göre uygulanmaktadır.  İlgili kanunun 1. Maddesine göre herhangi bir ürünün coğrafi işaret olabilmesi ve tescil edilebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Aşağıda yer alan maddelerden herhangi birine dahil olabilen işaretler, coğrafi işaret sayılmaktadır. Bunlar;

 • Madenler
 • Doğal Ürünler
 • Tarım Ürünleri
 • Sanayi Ürünleri
 • El Sanatları Ürünleri

Coğrafi işaretleri tescil ettirmek isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, tüketici dernekleri, coğrafi alanla alakası olan kamu kuruluşları, ticaret ya da sanayi odaları; işlem için gerekli olan müracaat dilekçesini Enstitüye veya sizin adınıza yürütmemiz için firmamıza teslim etmelisiniz. Bir coğrafi işaretin koruma kapsamına alınması, sadece tescil işleminin yapıldığı ülkede geçerlidir. Tescil işlemi yapılan coğrafi işaretlerin koruma kapsamına dahil edilmesi için, koruma talep edilen devletleri hepsinde tescil işlemlerini gerçekleştirmek şarttır.

Coğrafi İşaret Tescili İçin Gereken Evraklar


Coğrafi işaretlerin tescillenerek koruma altına alınabilmesi için bazı özellikleri taşımaları gerekmektedir. Eğer özellikler ve kapsam tescil için uygunsa yetkili kuruma ibraz edilmesi gereken bazı belgeler vardır. Bunlar;

 • Müracaat yapan kişilerin kimliklerine yönelik bilgileri içeren bir müracaat dilekçesinin oluşturulması
 • Tescili talep edilen menşe adı ya da mahreç işareti ya da tüm bunlarla alakalı olan ürününün isminin açıkça belirtilmesi
 • Ürünün tanımlanması hususunun yerine getirilmesi. Yani ürünün ve ihtiyaç olması durumunda hammaddenin, kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik vb. gibi alakalı niteliklerini taşıyan teknik belge ve bilgilerin temin edilmesi.
 • Yörelerin ya da bölgelerin coğrafyası kapsamında ne olduğunun tanımını yapan ya da belirleyen belgelerin ve bilgilerin toplanması
 • Denetleme şeklini detaylıca açıklayan bilgilere yer verilmesi
 • Tescil işlemi tamamlanmış olan menşe adı ya da mahreç işaretinin uygulama şekli, işaretleme, markalama ya da etiketleme biçimlerini detaylı bir şekilde açıklanmasında bulunan bilgiler
 • İşaret tescili için yapılan müracaat ücretinin yatırılması

Yukarıda belirtilmiş olan belgelerin eksiksiz bir şekilde yetkili olan kurumlara teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm bilgi ve belgeleri tamamlamamız için bizlerle iletişime geçerek coğrafi işaret tescil işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Alımı


Coğrafi işaret tescili için yapılan başvurular şekil itibariyle Enstitü tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Eğer coğrafi işaretin tescil edilmemesine yönelik itiraz varsa müracaatla alakalı olan teknik bilgilerin ispatlanması için müracaat yapan kişinin adına, konu hakkında uzman olan bir ya da birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya da taraf bulunan özel kuruluşlar aracılığı ile analiz işlemleri yapılması için istekte bulunulacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda kurum ya da kuruluşlara ödenecek olan inceleme masrafları, Enstitü önderliğinde yürütülen hizmetlerden dolayı müracaatta bulunan kişi tarafından Patent şirketlerinin hesabına yatırılmalıdır.

Coğrafi işaret başvuru incelemelerinin tamamlanmasıyla müracaat, Enstitü nezdinde resmî gazete şekliyle ülke çapında dağıtımda bulunan en çok okunan 2 adet günlük gazetede ve bir yerel gazetede yapılacak ilan şekliyle yayın gerçekleştirilecektir. Müracaatın resmî gazetede ilan edilmesi durumunda ise 6 aylık bir süreç söz konusu olur. Bu süre kapsamında konuyla alakalı olan tüm kişiler nezdinde tescil işleminin geçersiz olması adına Enstitü ’ye itiraz işlemi gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Herhangi bir itiraz işlemi yapılmaması durumunda da isim ya da işaret resmî gazetede yayınlanmasıyla kesinlik kazanacaktır.