Devlet Destekleri

Devlet Destekleri

 

Patent ve marka konularında özellikle de son zamanlarda devlet desteklerinin bir hali geliştiği görülmektedir. Öyle ki günümüzde birçok kurum ve kuruluş patent ve marka konusunda verdikleri büyük orandaki destekler ile gündeme geliyor. Devlet destekleri kapsamında en çok ön plana çıkan isimler ise genellikle şu şekildedir;

  • KOSGEB
  • TUBİTAK
  • DTM

Bu kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler ve destek şekli için firmamız bünyesinde çalışan profesyonel ekimiz aracılığıyla bilgilendirilebilirsiniz. Alınacak destekler sayesinde girişimciliğinizi geliştirebilir ve daha iyi işlere de imza atabilirsiniz. Bu açılardan bakıldığında devlet destekleri oldukça önemli sayılmaktadır

KOSGEB Destekleri


KOSGEB açılımı; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı şeklindedir. Ülkemizdeki, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik alandaki rolünü ve etkinliğini artırmayı, rekabet oranlarını artırmayı ve de sanayi alanında bütünleşmiş hale gelerek ekonomik gelişmelere uygun hale getirmeyi amaçlar. KOSGEB tarafından verilen sınai ve mülkiyet hakkı desteğinin en temel amacı ve genel olarak kapsamı ise sınai ve mülkiyet haklarının işletmeler tarafından kullanılmasını yaygınlaştırmaktır.

Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin haklarının bilincinde olmasını sağlamak, haklarını korumak ve de işletme sahiplerinde fikri ve sınai mülkiyet bilinci oluşturmaktır. Çünkü bu özellikler firmaların küresel pazarlara açıldıklarında rekabet oranlarının artması açısından son derece önemli bir husus olarak bilinir. Bu amaç doğrultusunda işletmelerin; Türk Patent Enstitüsü’ne ya da WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için ciddi anlamda destek sağlamaktadır. KOSGEB tarafından verilen bu desteklerden faydalanmak ve daha fazla bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

TUBİTAK AR-GE Hibeleri


TUBİTAK açılımı, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu şeklindedir. Bu kurum ülkemizdeki şahısları bilgi ve teknolojiye teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirme amaçlarını gütmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kuruluşlarındandır. Özel hukuk hükümlerine tabii bulunur. TUBİTAK AR-GE hibeleri ise teknolojik yenilik ve destek programları Endüstriyel araştırma ve teknolojiyi geliştirme, yenilikçilik yönünü geliştirme, bilime, teknolojiye ve yeniliklere özendirmek, izlemek ve de üniversite sanayi ilişkilerini geliştirmek gibi amaçları taşır. Bu hedefler doğrultusunda da Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı yani TEYDEB tarafından, ülkemizde yerleşik olarak bulunan tüm kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir. Bunu yaparken de teknolojik gelişmeleri faydaya çevirmeyi hedefler.

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Destekleri


Dış Ticaret Müsteşarlığı genel olarak ihracat yapan firmalara yönelik, yurt dışında sunulan ürün ya da hizmetleri marka tescil yöntemiyle koruma altına alınmasına, ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilikleri teşvik etmek amacını taşıyarak tescil masraflarını destekleme yönünde adımlar atmaktadır. Şirketler, yurt içi marka tescil belgesine sahip olduklarında, ilgili markaların ülkemiz dışındaki ülkelerde de tescil edilmesi ve hakların korunmasına yönelik giderlerin %50’si karşılanmaktadır. Aynı zamanda yıllık olarak en fazla 50.000 ABD doları kadar destek verilmektedir.

2010 tarihi ve 6 numaralı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında, tebliğ faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ madde 18 kapsamında;

  • Ülkemiz dışında tescile konu olan marka ya da patent bürosu hizmetleri, danışmanlık hizmetlerinin giderleri, ilgili markanın yurtdışındaki ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilemeyeceğine ilişkin yapılacak araştırmalar ya da incelemelerin zorunlu giderleri
  • Yurt dışında tescil ettirilmiş markaların korunmasına yöneliklik avukatlara ödenecek olan giderlerin tamamı

Şeklinde belirtilmiştir. Bir firmaya marka tescil desteğinin verilebilmesi için yurt dışı marka tescil belgesinin alınmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda yurt dışında birimi olmayan fakat yurt içinde ve tanıtım yapılacak ülkede marka tescil belgesine sahip şirketler; ülkemizde üretilen ürünlere ilişkin olmak kaydıyla yurt dışında gerçekleştirilmiş, görsel ya da yazılı tanıtım faaliyetleri olan; radyo, televizyon, gazete vb. gibi basın yayın organlarına verilecek olan tüm reklamlar, sponsorluklar, yurt dışı birimlerinin internet sayfa tasarımları, reklam panolarının hazırlanması, yabancı dilde firma kataloğu hazırlanması, broşür hazırlanması, eşantiyon ürünleri ve tanıtım malzemeleri, internet siteleri için reklamların giderleri, Show, defile ve tanıtım amacı güden görsel sunular, seminer masrafları ve konferans düzenleme faaliyetlerine katkı vermek amacıyla %60 oranında ve de yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilmesi mümkündür. Daha fazla bilgi için bizleri arayabilirsiniz.