Faydalı Model

Faydalı Model


Faydalı model, buluş yapanlara sağlanmış hakların tamamı olarak tanımlanmaktadır.  Bu uygulama tüm dünyada yenidir. Aslına bakıldığında ise patent tescilinden farklı bir sistem olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Hem zaman açısından çok daha kısa sürede uygulanabilir olmasıyla hem de uygun maliyetli olmasıyla günümüzde çok sık tercih edilen yöntemlerden biri haline gelmiştir. Özellikle de küçük ve orta ölçekli firmaların buluş yapmalarını ve de buluşlarını korumalarına yönelik taleplerini özendirici nitelik taşıdığından, her geçen gün daha büyük bir kitleye hitap eden yöntemlerden biri haline gelmiştir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar


Patent ve Faydalı Model teorik anlamda birbirine çok benziyor olsa da bazı açılardan farklılıklar da söz konusu olabilmektedir. Özellikle de faydalı model tekniğinin, patent ile arasındaki en önemli farkın buluş basamağı içeriyor olmasıdır diyebiliriz. Peki buluş basamadığı nedir?

Buluş basamağı, buluşların kendisine has olan teknik sahasında, teknik bir uzman aracılığıyla buluşla ilgili tekniğin bilinen durumundan çok daha açık bir şekilde çıkarılamayacak olan unsurların tamamı olarak tanımlanacaktır. Patent ve Faydalı model arasındaki diğer farklar ise şu şekildedir;

  • Faydalı model, patent alma işlemine göre çok daha uygun maliyetli bir yöntemdir.
  • Patent alma süreci uzun bir zaman dilimini alabilir. Ancak faydalı model yöntemiyle buluş sahiplerinin üzerine almak istedikleri hakları daha kısa süre içerisinde alması mümkündür.

Bu açılardan bakıldığında faydalı modelin de özellikle son zamanlarda buluş yapanlar tarafından sıkça tercih edilen bir yöntem olduğunu söylemek kaçınılmaz olacaktır.

Faydalı Model Başvurusu İçin Gereken Evraklar

 

Faydalı model yöntemiyle buluş sahiplerinin, buluşları üzerindeki hakların tamamına sahip olabilmeleri için bazı evrakları eksiksiz olarak, ilgili alanlara teslim etmeleri gerekmektedir. Bu evraklar;

  • Buluşu yapan tüzel ya da gerçek kişiler hak sahibi olmak için başvuru dilekçesi doldurmak durumundadırlar.
  • Buluşu anlatan detaylı bir tarifname oluşturulmalıdır.
  • Buluşun korunması için, buluşa ait teknik özelliklerin detaylıca ele alındığı bir belge
  • Buluşun teknik çizimleri
  • Buluşu anlatan kısa bir özet

Bu belgelerden herhangi birinin eksik olmaması şarttır. Eksik belgeler söz konusu olduğunda faydalı model tekniğinden faydalanmak da ne yazık ki mümkün olmayacaktır.

Patent ve Faydalı Model Başvurusunu Kimler Yapabilir?


Patent ya da faydalı model başvurularını yapmak için öncelikle bir buluş sahibi olmak gerekmektedir. Buluş yapan gerçek ya da tüzel kişilikler patent ya da faydalı model yöntemlerinden herhangi birine başvuru yapabilmektedirler. Ayrıca başvuruların gerçek ya da tüzel kişiler adına ortak olarak da yapılması da mümkün kılınmıştır. Patent ya da faydalı model başvurularında mutlaka buluş sahibinden ya da buluş sahiplerinden bahsedilmesi şarttır. Verilen dilekçenin ya da diğer tüm belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması ve belgelerin istenilen şekilde doldurulması da son derece önemli bir konu olacaktır.

Faydalı Model Başvurularında Patent Vekili Kullanımı


Faydalı model başvurularında patent vekili kullanmak mümkündür. Buna göre buluş başvurularının mahiyetine göre 1 yıllık periyodu içeren bir süreç söz konusu olacaktır. Bu süreç içerisinde öncelikle başvuruların yenilik araştırması yapılmalıdır. Başvuru yenilik araştırmasının doğru bir şekilde tamamlanmasından sonra ise başvurunun gereken evrakların tamamlanarak yapılması şarttır.

Başvuru işleminin ardından takip süreci başlar. Takip sürecinde başarılı olabilmek için ciddi anlamda bir bilgi birikimi, deneyim ve de alt yapı gerekecektir. Takip için profesyonel anlamda vekillik siciline kayıtlı vekiller tarafından yapılması, ilerleyen süreç içerisinde ciddi anlamda hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle firmamızdan vekil kullanımı hizmeti alarak sizler de faydalı model sisteminden faydalanabilirsiniz.