Gümrük Marka Koruma

Gümrük Marka Koruma


Taklit ve korsan ürünler, piyasada her geçen gün çok daha yaygın hale gelmektedir. Ürünlerin illegal bir şekilde taklit edilmesi, marka ve tasarım haklarının ihlal edildiği anlamına geliyor. Bu nedenle de hak sahiplerinin sınai mülkiyet haklarını korumak için, marka ve patent konularında uzman kişilerden destek alması gerekmektedir. Öyle ki alınacak olan tedbirlerden biri de markanın ilgili bulunduğu ülkelerde gümrük başvuruları yapmaktır. Gümrük Kanunu uygulama yönetmeliği 104. Maddeye göre “Hak sahibinin başvurusu üzerine fikri ve sinai hakları ihlal eder nitelikleri eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması gümrük idaresince yapılır.” İfadeleri vardır.

Buna göre gümrüklerde durdurulan taklit ürünlerin, ihlal durumu kesinleşmişse, aynı kanunun 111. Maddesine göre taklit ürünün imha edilmesi, özelliklerinin değiştirilmesi ya da müsaderesiyle anında işleme tabii tutulması işlemleri uygulanmaktadır. Gümrük kapılarından taklit edilmiş ürünlerin geçmesini engellemek ve de olası maddi ya da manevi kayıpların önüne geçmek için gümrük kanunu maddelerinin detaylıca incelenmesi gerekir. Gümrük Koruma kanunu ve bu kanunların uygulanmasına yönelik olarak, hak sahiplerinin bu alanda deneyimli ve profesyonel olan firmalardan destek ve öneri almaları tavsiye edilmektedir.

Gümrük Koruma Başvurusu Nasıl Yapılır?


Taklit ve korsan ürünlerin, marka ve tasarım haklarını ihlal etmesi durumunda gümrük koruma başvurularının yapılması gerekmektedir. Hak ihlaline uğrayan kişilerin hem maddi hem de manevi anlamda meydana gelmesi muhtemel olası kayıpların önüne geçmesi için bu başvurunun yapılması şarttır.  Yapılan başvurulardan sonra Türkiye Gümrükleri nezdinde Gümrük İdareleri hareket geçmektedir. Bu da sahte ve taklit malların ülkemize girmesi ve ülkemizden çıkmasının engellenmesi açısından son derece önemli bir husustur. Eğer başvurular elektronik ortamda yapılmışsa, ülkemiz çapında faaliyet gösteren gümrük idaresi başvuruları takip edilebilir. Ayrıca ilgili kurum, başvuru sonucunda sahte ve taklit mal tespit etmişse, hak sahiplerini de bilgilendirme görevini üstlenmektedirler.

Ülkemizdeki Gümrük İdareleri ile temas kurmak ise sanıldığı kadar zor değildir. Firmamız bünyesinde yer alan profesyonel çalışanlarımız ile sorunlarınızı kısa sürede çözüme ulaştırıyoruz. Gümrüklerde taklit ve sahte ürünlere el konulduğunda, hak sahiplerinin fikri ve sınai haklarını korumak için gereken tüm işlemler konusunda sizleri bilgilendiriyor ve sizin yerinizi her türlü işlemleri hallediyoruz. Fikri ve sınai hakların ihlali söz konusu olduğunda gümrük idarelerinin hareket geçmesi için elektronik ortamlardan da başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunun için Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekir. Yapılan başvuru, hak sahibi tarafından, hak sahibinin temsilcisi tarafından, hakkı kullanmaya yetkili kişi ya da hakkı kullanmaya yetkili olan kişilerin temsilcileri tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Gümrük Koruma Başvurusu İçin Gereken Belgeler


Gümrük Koruma başvuruları Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Hakları ihlal edilen hak sahipleri ve hak sahiplerinin temsilcileri elektronik ortamda başvuru yapabilmektedirler. Ancak başvuruların gerçekleştirilmesi için bazı bilgi ve belgelere gereksinim duyulmaktadır. Eğer gümrük koruma başvurusu hak sahibi tarafından yapılacaksa, hak sahipliğini kanıtlayan belge sunulması istenir. Başvuruların hak sahiplerinin temsilcileri tarafından yapılması durumunda ise; temsil yetkisini kanıtlayan belgelerin temin edilerek, ilgili kuruma ibraz edilmesi gerekiyor. Eğer başvuru hak sahibi tüzel kişi tarafından yapılıyorsa da tüzel kişiliği temsil ederek başvuru yapan kişinin ilgili tüzel kişiliği temsil etme yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin uygun formatlarda temin edilerek, ilgili kurumlara ibraz edilmesi istenecektir. Gümrük koruma başvurusu için gereken belgeler genel olarak bu şekildedir. Ek belge talebi söz konusu olması durumda ise firmamız tarafından bilgilendirilecek ve başvuru sürecinin başarıyla yönetilecektir.