ISO 45001 Standardı

ISO 45001 Standardı


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2018 yılının mart ayında ilk kez yayımlanmıştır. Temelde çalışanların korunması konusunda önemli hususlar içermektedir. Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardıdır. Ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve de ISO 14001 Çevre Yöneyim Sisteminin güncel sürümleriyle yüksek oranda uyumluluk sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Temelde, kuruluşların çalışanlarına yönelik daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı amaçlar. Aynı zamanda iş kazalarına bağlı olarak meydana gelen can kayıpları, meslek hastalıkları ve iş kaybına sebebiyet verebilecek yaralanmaları önlemek açısından son derece önemlidir. ISO 45001 standardı kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği performansının da sürekli olarak kendisini güncelleştirmesi ve iyileştirmesine yardımcı olmaktadır.

ISO 45001 Faydaları
 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgesinin alınması firmalar açısından son derece önemlidir. Öyle ki bu belgeye sahip olmanın hemen her alanda birçok faydası bulunuyor. Bunlar;

  • Kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarını yürütülen diğer faaliyetlere entegre eder. Böylece kuruluşların kaynaklarının korunması da kaçınılmaz hale gelecektir.
  • İş yerlerine ölüm, hastalık, yaralanma, hasar ya da diğer türlü kayıpların ortaya çıkmasına neden olan olası sorunların büyük oranda engellenmesini sağlar. Bu açısından da son derece önemlidir.
  • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik bir şekilde işlemesini sağlar.
  • Meslek hastalıkları ve da iş yerlerindeki kaza sayısında ciddi bir düşüş yaşanmasına olanak yaratır. Bu da iş gücü kaybının önlenmesi açısından çok önemlidir.
  • Arıza süresi ve arızadan kaynaklanan maliyetlerde potansiyel bir düşüş söz konusu olur.
  • Sağlık ve güvenlik konularında yönetim tarafından taahhüt sağlamak çok daha kolay hale gelir.
  • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte çalışanların motivasyonu ve işe katılım oranları artar. Ayrıca çalışanlar kuruma güven duyarlar. Kuruluş değerlerine bağlılıkları anlamlı bir şekilde devam eder.
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu temsil eden bir belge olan ISO 45001 standardı, kuruluşlarının saygınlığının artırılması açısından da önemlidir.
  • Kuruluşların risk yönetimiyle olası iş kazalarını kontrol altına alır. Önlemler açık bir şekilde tanımlanır. Ayrıca alınan önlemlerin de devamlılığı sağlanır. Böylece iş kazaları da kesin bir şekilde önlenmiş olacaktır.
  • Belge, çaba ve de sistem açısından büyük tasarruf sağlar.

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?


TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri şartlar ve kullanım kılavuzu Türkçe dilinde yayınlanmıştır. Bu belgeye ilişkin bilgiler yetkili kurumların ve de firmamızın arama sayfalarına görüntülenebilmektedir. ISO 45001 belgesi satın alınabilir. Aynı zamanda eski iş güvenliği belgelerini yenilemek isteyen firmalar da iş sağlığı ve güvenliği standardını satın alarak, faaliyetlerini ve de sistemlerini de buna uygun bir şekilde düzenleyebileceklerdir. ISO 45001 Belgesi, ISO tarafından hazırlanır ve yayınlanır. İngiliz Standart Enstitüsüne ait olan OHSAS belgesinin “İş yeri, İş ve İşçi Sağlığı belgesi olarak da tanımlanabilir. Bu standart 10 maddeden oluşturulmuştur.

ISO 45001 belgesine sahip olabilmek için ilk olarak Türk Standartlar Enstitüsü standart arama sayfasından satın alınabilir. Daha sonrasında ise OHSAS sistemi ISO 45001 olarak yenilenmelidir. Eğer OHSAS durumu söz konusu değilse de yeni bir ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin kurulması gerekir. Bu belge, telif korumalı bir belgedir. Standardı satın almadan önce üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşlar açısından çok önemlidir. Her bakımdan prestij sağlamaktadır.