ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; hedef kitlenin beklentilerini, ihtiyaçlarını ve mevzuat şartlarını karşılamak koşulu ile müşteri memnuniyet oranının artmasını hedefleyen ve dünya tarafından kabul görmüş bir sistem olarak tanımlanır. Bu sistemin esaslarına bakıldığında bir kontrol mekanizması olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre firmaların organizasyon yapılarından, hedef kitlelerinin memnuniyet oranlarına, elde edilen verilen analizinden sürecin kontrollü bir şekilde yönetilmesine, iç denetimlerin yapılmasına, ürün tasarımına ve de satın alma aşamasından satış sürecine kadar birbirinden farklı noktalarda kalite yönetim sisteminin hususlarını belirlemektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin temel amacı, ürünlerdeki ya da firmalardaki mal ve kusurları azaltarak en az seviyeye indirgemektir. Mümkün olduğu takdirde de oluşması muhtemel tüm hata ve kusurların önlenmesini sağlamaktır. Öyle ki günümüz dünyasına bakıldığında globalleşmenin her geçen gün daha ileri bir seviyeye taşıdığını görüyoruz. Dünyanın bu denli küçülmesi, enformasyon, teknoloji ve de iletişim alanlarındaki meydana gelen tüm gelişmeler düşünüldüğünde toplum içinde bir rekabet göze çarpmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu durum, ekonomik bir yarışın da ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.

Böyle bir ortamda ayakta kalabilmek için, hemen tüm sektörlerde müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak üretim yapılmalıdır. Bunun sağlanması için üretim, pazarlama ve satış sonrasında verilen hizmetlere kadar her bir aşamada kontrollü ilerlenerek, sürekli gelişim hedeflenmelidir. Sürekli gelişim hedef ve müşteri memnuniyetinin sağlanması TS EN ISO 9011 Kalite Yönetim Sistem Standartlarına uygunluk ile sağlanabilir. Bu standart 1987 yılında yayılanmış ve yayımlandığı günden bu yana da yoğun ilgi ve uygulama alanına sahip olmuştur. Yani Uluslararası bir standarttır.

ISO 9001’in Faydaları


ISO 9001 firmaların kendilerini geliştirerek globalleşmeleri için son derece önemli bir standarttır. Öyle ki bu belgeye sahip olmak firmaların hedef kitlelerine güven vermektedir. Bu standarda sahip olmanın faydalarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Kuruluşların imajlarının güçlenmesini sağlar. Olumlu yönde bir profil çizmeye yardımcıdır.
 • Kalite standartlarının yükseltilmesi, hata ve kusurların yok edilmesiyle birlikte yüksek oranda müşteri memnuniyeti elde edilmesini sağlar.
 • Kuruluşların rekabet gücünü artırır.
 • Rekabet gücünün artması ve hizmetlerin daha kusursuz bir hale getirilmesiyle birlikte müşteri sayısında anlamlı bir artış meydana gelir.
 • ISO 9001 daha iyi ve güvenilir bir şirket profili oluşturduğu için daha iyi tedarikçi ilişkileri geliştirilmesine ön ayak olur.
 • Firma yönetimindeki etkinliği artırır.
 • Olumlu yönde bir kültürel değişim ve gelişimin ortaya çıkmasına etkilidir.
 • Firmalarda kaliteli bilincinin oluşturulması açısından son derece önemlidir.
 • Daha iyi bir belgelendirme oluşumu sağlar.
 • Firmaların daha sistematik işlemesine yardımcıdır.
 • Tutarlılık oranını daha yüksek seviyelere taşır.
 • Etkinlik ve üretkenlik alanlarında artış sağlar.
 • Maliyetleri azaltır.
 • Ürün iade oranlarının azalmasına yardımcı olur.
 • Ulusal ve uluslararası alanda uygulanabilirlik oranını artırır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Prensipleri


Müşteri Odaklı Olmak: Her kurum müşterilerine bağımlıdır. Bu nedenle de onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek, ortaya çıkan şartlara uyum sağlamalıdır. Ayrıca müşteri beklentilerinin daha üzerinde olmak için de ekstra bir çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Liderlik Vasfına Sahip Olmak: Liderlik vasfına sahip olan firmalar her zaman daha iyi organize etme yeteneğine sahip olacaklardır. Bu da ilerleyen süreç içerisinde yön ve amaç birliğinin oluşturulmasına katkı sağlar. Lider firmalar, kuruluşların hedeflerini gerçekleştirici adımlar atmalıdır.

Aktif Çalışan Katılımı: Seviyesi her ne olursa olsun insanlar kuruluşlar için bir diğerdir. Bu nedenle de çalışanların aktif katılımı söz konusu olmalıdır. Aktif katılımın sağlanmasıyla bireylerin ayrı kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için seferber edilebilecektir.

Proses: Faaliyetler ve de ilişkili kaynaklara proses şeklinde yönetilmelidir. Ancak bu şekilde başarılı sonuçlara ulaşılabilecektir. Proses; planla, uygula, kontrol et ve iyileştir şeklinde uygulanmalıdır.

Yönetime Sistem Yaklaşımı Sergilemek: Birbirleriyle ilişkili olan prosesler sistem şekline getirilmelidir. Böylece anlaşılmaları ve de yönetim süreci çok daha kolay olacaktır. Hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından da yüksek oranda verimlilik sağlar.

Sürekli İyileştirme Faaliyetleri: Firmaların tüm performansına yönelik sürekli iyileştirme faaliyetleri uygulanmalıdır. Ayrıca kalıcı bir hedef belirlenir ve çalışmalara da buna göre yön verilir.

İyileşme Faaliyetleri: Ürünlerin özellikleri ve de karakteristik özelliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsar. Bu husus verimliliğin artması açısından da son derece önemlidir.