Marka Değerleme

Marka Değerleme


Marka değerleme, tüketicilerin patentini yani isim haklarını üzerine almak istedikleri markaların, diğer markalar karşısındaki finansal değerleri olarak tanımlanmaktadır. Bu alan henüz ülkemizde çok iyi olduğu için, danışmanlar ve marka değerleme uzmanları öncülüğü ile gereken adımların atılması gerekmektedir. Marka değerleme işlemlerinde markaların piyasadaki bağımsız değerinin tespiti yapılır ve yine bu alanda deneyimli olan kişiler tarafından uluslararası standartlara uygun bir şekilde raporlar hazırlanır. Yapılan işlemlerin her biri ayrı bir önem taşımaktadır. Ayrıca bir marka ne kadar değerli ise işletmelerin finansal anlamdaki performansları ve yıl boyunca elde ettikleri ciro oranları da doğru orantılı bir şekilde artış gösterecektir.

Elbette ki marka değerleme işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle doğru markanın tespit edilmesi şarttır. Akabinde ise doğru markayı Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescil ettirmelisiniz. Yani isim haklarını kendi üzerinize veya kurumunuzun tüzel kişiliği üzerine almanız gerekmektedir. Günümüzde yatırımcıların şirketlere biçtikleri değer, kurumların maddi varlıklarının %25’ini oluşturur. Geri kalan %75’ik oran ise gayri maddi varlıklar olarak tanımlanmaktadır. Markaların gereken değeri kazanması için mutlaka alanında deneyimli ve profesyonel uzmanlardan yardım almak gerekmektedir. Çünkü rasgele olarak marka değerinin hesaplanması mümkün değildir. Hesaplama yapmak için birbirinden farklı pek çok yöntem ve teknikten söz edilebilir.

Marka değeri; markaların başka bir işletmece satın alınmasında farklılık yaratmak açısından büyük avantajlar sunmaktadır. Ayrıca işletmeler, birçok işletmelerin birleştirilmesi, lisans sözleşmelerinin yapılması, taklitçilik ve tazminat durumları, marka başarısının ilerleyen süreç içerisinde başarı planlamaları, markaların doğru yönlendirilmesi, markaların denetlenmesi ve de marka değerlerinin mali tablolarla gösterilebilmesi için öncelikle marka değerinin belirlenmesi gerekir. Çünkü işletmelerin satışa sunuldukları durumlarda defter değerlerinden çok daha yüksek değerlerde marka değeri oluşturulmaktadır. Bir marka pazarda ne kadar başarılı ise işletmelerin piyasa değerleri de o kadar artar. Daha ilerleyen süreçte ise işletme satışa sunulduğunda değer, defter değerinden çok daha fazla maliyet üzerinden hesaplanmaktadır.

Marka Değerleme Yöntemleri


Marka değeri hesaplamak aslına bakıldığında uzmanların işidir. Çünkü hesaplama işlemlerinde çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve marka değeri daha sayısal hale getirilmiştir. Elbette ki marka değerleme yöntemlerinin de çok çeşitli olması nedeniyle, markaların değeri bilançolarda ne yazık ki olması gerektiği kadar doğru gösterilemiyor. Marka değerleme yöntemleri genel olarak;

  • Parasal Marka Değerleme Yöntemi
  • Parasal Olmayan yani tüketici davranışlarına dayalı ya da psikolojik ve davranışa odaklanmış marka değerlendirme yöntemi
  • Karma marka değerlendirme yöntemi
  • Hesaplama sonucunda markaların somut hale getirilmesiyle yapılan marka değerleme yöntemi

şeklindedir. Hangi yöntemin kullanılacağı marka değerlendirme uzmanları tarafından, tescil edilmiş ya da edilmek istenilen alan adına göre seçilmektedir.

Marka Değeri Belirlemenin Amaçları


Marka değerleme işlemi, işletmelerin ilerleyen süreçteki değerlerinin artması açısından oldukça önemli bir yöntemdir. Bu nedenle daha önce bu alanda hizmet vermiş ve başarılı işler ortaya koymayı başarmış firmalar ile çalışmak şarttır. Marka değerleme çalışmalarının en temel amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • İşletme alırken ya da satarken fiyatların net olarak belirlenmesini sağlamak,
  • İşletmelerin vergi planlamalarını yapmak,
  • Muhasebeleştirme amacı güderek, yıl boyunca oluşturulan raporlarda daha detaylı bilgilere ver verebilmek,
  • İlerleyen süreç içerisinde yatırım planlamaları için işletmelerin önünü açmak,
  • Stratejik kararlar almak konusunda yardımcı olması

gibi durumlarda mutlaka marka değerinin biliniyor olması gerekmektedir. Böylece işletmeleri hem daha değerli hale getirmek hem de hedef kitleyi büyütmek çok daha kolay olacaktır. Marka değerleme işlemleri hakkında daha detaylı bilgiler için danışmanlarımızdan yardım almanızı tavsiye ederiz.