Marka Tescili

Marka Tescili


Marka; işletmelerin her türlü mal ve hizmetini temsil eden işaretlere verilen isimdir. Şirketlerin kurumsallaşması ve de globalleşebilmeleri için isi haklarını da özenle korumaları gerekir. Marka hakkının belirli bir süre boyunca, başvuru yapan şirket ya da kişinin üzerine verilmesi işlemine ise marka tescil işlemleri adı verilmektedir.

Ne Tür İsimlere Marka Tescili Yaptırılır?


Marka tescil işlemleri genellikle kişi isimleri için yaptırılmaktadır. Ayrıca şirket sloganları, marka logoları, çeşitli şekiller, sayılar ve hemen her türlü işaretler marka tescil işlemlerine konu edilebilmektedir. Tescil edilen markalar belirli bir süre boyunca, isim hakkını alan kişinin üzerinde tutulur. İlgili ismi hakların üzerinde bulunduğu kişinin izni dışında herhangi bir ikinci şahıs kullanamaz.

Marka Tescil Kriterleri


Marka tescili yaptırılırken en önemli kriter, markaya konu olan ya da olabilecek isim, işaret, şekil vb. gibi unsurların ayırt edici özelliklere sahip olmasıdır. Ayrıca tescil edilmek istenilen isi, işaret, şekil ya da sayı gibi unsurlar, tescil başvuru tarihinden önce marka başvurusu yapmış olan diğer tescilli markaların mal ve hizmetleriyle de aralarında ciddi anlamda farklılık taşıması gerekir. Aksi takdirde tescil işlemlerini gerçekleştirmek mümkün değildir.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır


Marka tescil başvurusu yapılmadan önce en önemli kriter, tescil başvurusu yapılan tarihten önce, aynı marka tescili için konu olan marka olup olmadığı mutlaka güvenilir veritabanlarından kontrol edilmelidir. Araştırma şirketleri de bu konuda kesin suretle sorumludur. Bu nedenle marka karar kriterlerine uygun bir araştırma yapmak şarttır.

Marka tescil araştırmaları genellikle Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılmaktadır. Fakat Türk Patent ve Marka Kurumu arama sonuçlarında benzer markaları genellikle çıkarmaz. Bu da tescil işlemlerinde önemli yanlışlıkların yapılmasına neden olmaktadır. Firmamız güvenilir veritabanı ile tescil işlemlerine en iyi sonuçları sunar.

Marka Tescili Nasıl ve Nerede Yapılır


Marka tescil işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu kuruma kayıtlı olan vekillerde isim tescili yapabilmektedirler. Herhangi bir ismi, işareti, sayıyı ya da simgeleri doğru bir şekilde tescil ettirebilmek için araştırmaların doğru yapılması şarttır. Tescil işlemini gerçekleştirecek olan kişilerin de sağlam bir bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Başvuru ve tescil etme süreci ortalama 1 yıl sürebilir. Ancak ilgili markanın tescil koruması başvurunun yapıldığı gün, saat ve dakikada direkt olarak başlamaktadır. Başvurular yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu başvurunun şeklini ve şartları yerine getirip getirmediğini dikkatle kontrol eder. Sonuçlar resmi yazı ile başvuru sahiplerine ya da vekillerine bildirilir.

Marka Tercih Başvurusu Kimler Tarafından Yapılır?


Ülkemiz genelinde yerleşik olarak hizmet veren her türlü ticari faaliyet içerisinde bulunanlar tescil başvurusu yapabilmektedirler. Aynı zamanda ülkemizde yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek ya da tüzel kişiler de bu hakka yasal olarak sahiptirler.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır


Marka tescil başvuruları; tescil başvurusunda bulunanlar ya da ilgili kişilerin resmi vekili olan kişiler tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’nun online ortamlarında yapılabilmektedir. Ayrıca kuruma giderek gereken evrakların doldurulmasıyla da aynı işlemleri gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

Marka Tescil Başvurusu İçin Gereken Evraklar


Marka tescil işlemleri şahısların ya da tüzel kişilerin adına yapılabilir. Talep edilen belgeler; kişi ya da tüzel kişilik olma durumuna göre farklılık gösterecektir. Şirket başvuruları için gereken evraklar; vergi levhası fotokopisi, şirket imza sirküleri fotokopisi, markayı ifade eden logo ve noter onayı gerekmeksizin vekaletname şeklindedir. Şahıs başvuruları için gereken belgeler; kimlik fotokopisi, markayı ifade eden logo ve yine noter onayı olması gerekmeksizin vekaletname şeklindedir.

Marka Tescil Süreci Nasıl İşler


Marka tescil sürecinin ilk aşamasını danışmanlık hizmetleri almaktadır. Marka patentini alabilmek için hangi belgelerin gerekli olduğu, başvuruların nasıl yapılacağı ve sürece ilişkin konuyla alakalı tüm bilgiler danışmalar aracılığı ile şahıs ya da tüzel kişilerin yetkililerine aktarılmaktadır. Akabinde marka sorgulaması, marka koruma kapsamı hakkında bilgilendirme, tescil işlemleri için gereken belgelerin toplanması, online başvuru, başvuru şeklinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hukuki olarak incelenmesi, marka başvurusunun resmi marka bülteninde ilanı ve de tescil edilerek koruma altına alınması gibi süreçleri kapsamaktadır.