Marka Tescili Sık Sorulan Sorular

Marka Tescili Sık Sorulan Sorular
Marka Nedir?


Marka, herhangi bir işletmenin tüm mal ve hizmetlerini temsil eden, ayrıca benzer alanda faaliyet gösteren işletmelerin mal ve hizmetlerinden ilgili markayı farklı kılan, ayırt eden işaretlere olarak tanımlanmaktadır. Markalar, tüketicilere ürünlerin kaynakları hakkında bilgi vermektedir. Kalite simgesi ve de tanıtım aracıdır. İsim ve soyisimler, sözcükler, harfler, sayılar, şekiller, sesler malların biçimleri, şekilleri ya da renkler gibi baskı yoluyla çoğaltılabilecek hemen her şey marka olabilmekte ve tescil edilebilmektedir.

Markama Patent Alabilir Miyim?


Marka ve patent kavramları genellikle birbirilerine çok karıştırılır. Bunun nedeni ise her iki kavramında hangi anlama geldiğini bilmemekten kaynaklanıyor. Markala bilindiği gibi işletmeleri temsil eden ve onları rakiplerinden ayıran işaretler ve simgeler olarak tanımlanmaktadır. Patent ise, teknik özelliği bulunan buluşları korunmasını kapsayan bir terimdir. Markaların patenti alınmaz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil ettirilebilir. Yani markanıza patent alamazsınız.

Marka Tescilinin Avantajları Nelerdir?


Marka tescili özellikle de işletmeler için son derece önemlidir. Öyle ki marka tescili yapıldığında, ilgili marka isminin kullanım hakları tamamen üzerine tescil edilmiş kişi ya da kurum üzerinde olmaktadır. İzin olmaksızın ikinci kişi ya da kurumlar tarafından kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca sizin markanıza benzer isimlerin tescil edilmesine de engel olmuş olursunuz. Marka sahipleri markaları kendi de kullanabilir izin vererek başkalarına da kullandırabilir. İzin dışında kullanım durumunda önemli karşı tarafa önemli yaptırımlar uygulanır.

Marka Tescil Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır, Başvurudan Sonraki Süreç Nasıl İşliyor?


Marka tescil işlemleri gereken tüm şartların yerine getirilmiş olmasıyla ortalama 8 ay gibi bir süre içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu’na belgelerin eksiksiz teslim edilmesi işleminden sonra kurum ilgili marka ile ilgili başvurunun veri girişini sağlar. Daha sonraki aşamada mal ve hizmetlerin kodlanması süreci başlar. Kodlama sürecinin tamamlanmasıyla arama ve inceleme aşaması tamamlanır. Eğer bu aşamalardan sonra red kararı çıkmazsa ve tescil işlemi için itiraz gelmezse, başvuru sahiplerinden tescil işlemi için gerekli evraklar istenir. Evrakların teslim edilmesiyle Marka Tescil Belgesi düzenlenir ve ilgili kişiye gönderilir.

Marka Red Kararına İtiraz Edilebilir Mi?


Başvuru incelemesi esnasında ya da itiraz üzerine başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde ise başvuru sahipleri 2 aylık süreç içerisinde Enstitü’nün verdiği kararlara itiraz edebileceklerdir. İtiraz aşamasından sonra Türk Patent ve Marka Enstitü kararları yeniden incelenir. Çıkan yeni kararlar ise başvuru sahiplerine e posta yoluyla iletilmektedir. Başvurulara itiraz gelmesi durumunda ise başvuru değerlendirme ve marka tescil süreleri bir yılı geçebilir.

Marka Koruma Süreleri Ne Kadar?


Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescil edilmiş markalar, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl boyunca koruma altına alınmaktadır. Bu sürelerin yenilenmesi mümkündür. Ayrıca koruma süresini sınırsız uzatma hakkı da vardır.

Marka Yenileme Başvurusu Ne Zaman Yapılır?


İsim hakkı korumasının sona erdiği ayın son gününden 6 an önce, marka yenileme başvurularını yapmak mümkündür. Koruma süresinin dolmasıyla birlikte başvuru yapma hakkı da son ermektedir. Fakat böyle durumlarda da cezalı yenileme ücretinin ödenmesiyle birlikte, koruma süresinin sona ermesinden sonraki 6 ay içerisinde de markanızı yenileme talebinde bulunmanız mümkün kılınmıştır. Gerekli süre içerisinde yenilenmeyen markalar koruma hükümden düşmektedir.

Marka Kullanmak Zorunlu Mu?


Markalar, tescil edildikleri tarihten başlayarak 5 yıl içerisinde, eğer haklı bir neden söz konusu değilse kullanılmaması ya da marka kullanımına 5 yıllık kesintisiz ara verilmesi durumunda, marka tescili mahkeme kararıyla iptal edilebilmektedir. Yani marka kullanmak zorunludur.

Hangi Durumlarda Marka Kullanılmış Kabul Edilir?
 

Bir markanın kullanılmış statüsünde yer alması için bazı koşulları taşıması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi tescil edilmiş herhangi bir markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeksizin, ilgili markanın farklı unsularla kullanılmasıdır. Ayrıca markaların sadece ihracat amacıyla mal ve ambalajlarda kullanılması, marka sahibinin izniyle kullanılması ve ilgili markayı taşıyan malın ithal edilmesi de markaların kullanılmış sayılması için geçerli nedenler arasında yer almaktadır.

Rüçhan hakkı nedir?


Paris Sözleşmesi kapsamında taraf olan ülkelerden herhangi birinde daha önce de marka tescil başvurusunda bulunmuş kişiler, marka tescil başvuru tarihinden itibaren başlamak kaydıyla Türkiye’de de aynı marka için başvuruda bulunurlarsa, önceki markaya dayalı olarak ülkemizde de rüçhan hakkından faydalanabilmektedirler. Böyle durumlarda, ülkemizde yapılmış başvuru, rüçhan hakkında esas teşkil eden sonraki başvuruların önüne geçmektedir.