Patent

Patent


Bilimsel veya teknik bir buluşun kullanım haklarının bir kişi ya da kurum üzerine bulundurma hakkında patent denilmektedir. Tescil edilen buluşlar, pazarlanacakları alanlarda kendilerine ait bir kimlik edinmişlerdir. Ürünün ya da buluşun sahipleri, patentini aldıkları ürün veya buluşların satışı, pazara sürülmesi, üretilmesi ve seri bir şekilde çoğaltılması gibi alanlarda farklılıklar sunar. Patent, resmi bir belge ve statüdür. Öyle ki bu hakların alınması ve korunması konusunda bazı zorunluluklar vardır. Kanunlarla koruma altına alınmış patent, hakka sahip olmak için ne yapılması gerektiğini veya hakka sahip olduktan sonra kullanım koşullarını ele alarak açıklamaktadır. Patent kanununun en temel amacı; buluş geliştirmeyi, yenilikler ve de yaratıcı fikri uygulamalara destek sağlamaktır. Ayrıca bu uygulamaların korunması açısından da son derece önemlidir. Gerçekleştirilen buluşlarla ortaya çıkan teknik alternatifler de endüstri sektöründe uygulanırken patent alınmasına gereksinim duyulmaktadır.

Patent Belgesi Nasıl Alınır?


Buluşları tescil etmek için bazı belgelere ve işlemlerin yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Tescil hakkı almanın en önemli kriterleri ise şu şekildedir;
YENİLİK KISTASI: Yenilik kıstasına göre yöntemi bilinmeyen buluşların tamamı yeni buluş olarak kabul edilmektedir. Yöntemin, herkes tarafından bilinen şekli de, buluş için tescil müracaatının yapıldığı tarihin öncesinde, buluş hakkında yeryüzündeki herhangi bir alanda halk tarafından ulaşılabilir sözlü ya da yazılı tanıtım, icra ve değişik şekillerle açıklanmış bilgiler olarak tanımlanması mümkün olacaktır.
YÖNTEMİN BİLİNDİK HALİNDEN AŞILMASI: Buluşlar, ilişki oldukları yöntemin konu hakkında uzman kişiler tarafından, yöntemin herkes tarafından bilindik halinden daha açık bir şekilde çıkarılamayan bir yöntemle yapılmışsa bu durum geçerli olacaktır.
ENDÜSTRİDE UYGULANABİLMESİ: Buluş tarım sektörü de dahil olmak kaydıyla endüstri sektörünün hemen tüm alanında üretilebilir veya uygulanabilir olma özelliğine sahipse eğer bu madde geçerli olacaktır.

Buluşlar Nasıl Koruma Altına Alınır?


Her ülkenin kendisine göre buluşların korunması konusunda farklı yöntem ve tekniklerinden söz etmek mümkündür. Ülkemizde Patent ve Faydalı Model olmak üzere 2 farklı şekilde koruma sistemi olduğunu söyleyebiliriz.

1.Patent Sistemi
 

Patent sistemi, araştırma raporu baz alınarak temin edilmiş buluşların koruma sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemle koruma altına alınmış buluşlar 20 sene boyunca koruma altına alınır. Sürenin uzatılması söz konusu değildir. 20 yıl sonunda buluşlar halka mal edilmek durumundadır.

2. Faydalı Model
 

Faydalı model yönteminde, araştırma raporu ve inceleme raporu oluşturulmasına gereksinim duyulmamaktadır. Patent tescil işlemlerine göre çok daha basit adımlar içerir. Ayrıca maliyeti de patente göre çok daha uygundur. Kısa süre içerisinde alınabilir. Müracaat sahiplerinin talep etmesi durumunda araştırma raporu da istenebilmektedir. Başvuru yayınlandıktan sonra diğer kişiler 2 ay içerisinde başvuruya itiraz etme hakkına sahip olacaklardır. İtirazlara verilen yanıtlar başvurunun sahibi tarafından ya da onun vekili olan kişiler yanıt verme durumundadır. Koruma süresi müracaat tarihinin başlangıcından başlayarak 10 sene sürer. Sürenin sonunda uzatma durumu söz konusu değildir. 10 yıl sonra buluş halka mal edilir.

Patent Başvurusu Nereye Yapılıyor?

 

Patent başvuruları genellikle danışmanlık hizmeti veren firmalara yapılmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında bu anlamda hizmet veren kurumlar vardır. Firmamız da bu kurumlar arasında yerini almaktadır. Patentlerin ulusal başvuruları ise sadece başvuru yapılan ülke için geçerli olacaktır. Türkiye’de ulusal müracaatlarınızda da firmamızın profesyonel ekibinden yardım ve destek alabilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra 1 yıl içinde ülkeler arası tescil müracaatlarının yapılması amacıyla rüçhan hakkına da sahip olunabilmektedir.

Tescil için Gerekli Olan Evraklar


Herhangi bir buluşun tescil edilmesi için gereken belgeler şu şekildedir;

  • Buluşun tarifini anlatan belge
  • Buluşun teknik özellikleri
  • Buluşun teknik çizimi
  • Buluşu anlatan özet

Tescil Başvuru Süreci Nasıl İşler


Buluş tescil edilmek istenildiğinde yetkili kurumlar tarafından öncelikle yapılan müracaat incelenmektedir. Sonrasında ise şekli bakımdan bir inceleme süreci daha başlatılır. Akabinde ise tescil başvurusuna ilişkin detaylı bir araştırma raporu oluşturulmaktadır. Oluşturulan araştırma raporu ilgili alanlarda ilan edilir. Daha sonra buluşa ait inceleme raporu oluşturularak, onay ya da red hükmü verilmektedir.

Patent Başvurusu Kimler Tarafından Yapılır


Patent başvuruları için müracaatlar tüzel ya da gerçek kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca tüzel kişiler için ortak müracaatlar da söz konusudur.  Fakat müracaat esnasında ilgili kişilerin açık bir şekilde belirtilmesi şarttır.

Buluşların Patentini Almanın Önemi


Buluş yapanlar ürünlerini, ilgili yasalarda belirtilmiş olan süreç boyunca üretebilmek, insanların kullanımına sunabilmek ve maddi anlamda gelir elde etmek için kullanabilmeleri için öncelikle patentini almak zorundadırlar. Patenti alınmış buluşlar başkaları tarafından yasada belirtilen süre boyunca maddi gelir elde etmek için üretilememektedir. Ayrıca patent belgesi, buluşun kime ait olduğunu açıkça gösterir. Buluşun sahipleri, yeni özellik taşıyan buluşunu ya da herhangi bir yöntemi tescil ettirerek koruma altına alma hakkına sahiptirler.

Korumaya alınmayan buluşlar, maddi ve manevi anlamda çok büyük kayıtlar yaşanmasına neden olabilirler. Geliştirilen bir buluşun patenti alınmazsa başka kişilerin üretimine konu olabilmektedir. Bu da buluş sahiplerinin, buluşa erişimi için harcadığı zamanın, emeğin ve maddi kaynakların zarara dönüşmesine neden olabilecektir.

Buluşların Koruma Süresi ve Buluş Yenileme


Tescil edilmiş yani patenti alınmış buluşlar yasalara uygun olarak 20 yıl boyunca koruma altına alınabilmektedir. Sürenin uzatılması mümkün değildir. Tescil edilen buluşların koruma süresinin sürekliliği için her yıl tescil yenilemesinin yapılması şarttır. Faydalı model yönteminde de aynı durum geçerli olacaktır. 10 yıl boyunca koruma kapsamında bu süre uzatılamaz fakat her yıl tescil yenilemesi yapılmalıdır.

Tescil Başvurularında Vekil Kullanma

 
Buluşların korunmasına yönelik yapılan tescil başvurularında öncelikle müracaatın niteliğine bakılmaktadır. Sonrasında ise 1 ve 4 senelik aralıkları kapsayan bir aşama söz konusu olacaktır. Yapılan müracaatların yenilik araştırması yapılmasından, müracaat işleminin gerçekleştirilmesi ve sonrasında yapılacak olan izlemeler ciddi bir bilgi birikimi ve alt yapı gerektirir. Bu anlamda firmamızdan tescil başvurusu için hizmet alabilirsiniz. Ayrıca bizleri vekil tayin ettiğiniz takdirde tüm işlemlerinizi sizler için en kısa sürede tamamlayabilirsiniz.