Patent Eğitim

Patent Eğitim


Patent eğitimi, getirisi oldukça yüksek olan bir tür yatırım eğitimi olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, kişilere ya da kurumlara patent almanın önemini, stratejisini ve de argeye yönelik gerçekleştirilen yenilik araştırmalarına ilişkin süreçleri aktaran eğitim süreci olduğunu söylemek de mümkün olacaktır. Ticari rekabet her geçen gün daha da artarken, böyle bir ortamda özgün tasarımlar, buluşlar ve de patentlerin önemi de yükselecektir.

Hem ticari anlamda hem de buluşların korunması anlamında daha iyi bir seviyeye ulaşmak için firmaların kendilerini sürekli olarak değiştirerek, geliştirmeleri şarttır. Gelişimin en birincil kuralı ise aktif bir eğitim sistemlidir. Bu anlamda patent eğitimleri almanın, rekabetin çok güçlü olduğu ticari sektörde bir adım daha ileri gitmek için önemli bir yol olduğunu söylemek de kaçınılmaz hale gelecektir. Firmamız deneyimli patent vekilleri ile firmaların sürekli gelişimlerine katkı sağlamak adına hem kurumlara hem üniversitelere hem de iş insanlarına, dernek üyelerine ve de teknik personele danışmanlık eğitim hizmeti sunmaktadır.

Sunulan eğitimler sonucunda, katılımcıların patent konularındaki bilgi birikimi ve farkındalıkları artarken bir yandan da daha verimli çalışma performansı elde edilmektedir. Aynı zamanda katılımcılar, eğitim sürecinin sonunda patent vekilleri ile sürekli bağlantıda kalma şansına da sahip olmakla birlikte, yapılan yeniliklerin yorumlanması, patent almaya uygunluk vb. gibi kriterlerde de en doğru sonuçlara ulaşabilmektedirler.

Patent Eğitiminin Kapsamı


Buluşların belirli bir süre boyunca koruma altına alınması ve patent sisteminin özelliklerini bilmek için eğitim alınması gerekmektedir. Ancak her patent eğitiminin kapsamı aynı değildir. Bu nedenle patent eğitimi almak isteyenlerin kapsamı daha geniş olan sistemleri tercih etmesi gerekmektedir. Patent eğitiminin konuları şu şekildedir;

  • Fikri Haklar
  • Patent Tarihçesi
  • Markalar
  • Patent Geçerlilik Analizleri
  • Patent Nasıl Yazılı
  • Patent Verileri Oluşturma
  • Örnek Buluşlar
  • Patente İlişkin Hukuki Haklar ve yaptırımlar

Patent araştırması eğitimlerinin temel içeriklerini bu şekilde sıralamak mümkündür. Fakat bunların dışında; genel anlamda patent kavramının ne olduğu, tekniklerin bilinen durumları, buluşların amaçları, buluşların uygulamaları olarak nasıl anlatılacağı, buluşa yönelik istemler, özet, şekiller, örnek tarifnamelerin incelenmesi, Ar-ge ve patent ilişkisi, patent araştırmasının nasıl yapılacağı, neden yapıldığı, patent sınıfları, patent araştırmasının nerelerden yapıldığı araştırma stratejileri ve de teknoloji konularında geniş bilgiler sunulmaktadır.

Marka ve Patent Hakları


Marka ve Patent hakları eğitimini de ayrı bir başlık altında incelemek mümkündür.  Bu yöntemle temel uzmanlık seviyesinde bilgiler edinilmektedir. Eğitim genel olarak marka, patent ve de fikri sınai haklar konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmayan ya da var olan bilgilerini pekiştirmek isteyenleri kapsamaktadır. Eğitim sürecinde ilk olarak marka ve patent alma süreçleriyle alakalı olan fikri sınai hak kavramları açıklanmaktadır. Daha sonrasında ise bu haklar konusunda yeni bir algı oluşturulacaktır.

Genel olarak; marka ve patent uzmanı olmak isteyenler, işini ve hizmetini büyütmek, korumak isteyenler, işletme sahipleri, ortaklar, girişimciler, sektör çalışanları, işletmelere kurumsal danışmanlık sunan avukatlar, mühendisler ve danışmanlar gibi kişiler için eğitimin uygun olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Eğitimin sonlandırılmasından sonra ise ticari markaların önemi, marka belirleme kriterleri, ihlal durumları, fikri ve sınai haklarla alakalı genel kavramlar, patent türleri, patent başvurularının nasıl yapıldığı, buluşların nasıl değerlendirildiği, korunması istenilen unsurların nasıl belirlendiği, başvuru öncesinde patent araştırmasının nasıl yapıldığı, internet üzerinden patent araştırması ve rüçhan hakları gibi en temel konularda pratik ve geçerli bilgiler elde edilmektedir. Bu nedenle patent eğitiminin son derece önemli olduğunu söylemek de kaçınılmaz olacaktır.