Patent Tarifnamesi Hazırlama

Patent Tarifnamesi Hazırlama

 

Patent, bir buluş ya da icat için, icadı gerçekleştiren kişilere devlet tarafından sınai mülkiyet hakkının verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir buluşun patentinin alınabilmesi için bazı kriterleri karşılaması şarttır.  Bu kriterlerden biri de patent tarifnamesi hazırlamaktır.

Patent tarifnamesi, patent işlemlerinin gerçekleştirilmesinden önce mutlaka hazırlanması gereken teknik dosyalamanın bir kısmıdır. Bir diğer ismi ile de patent hazırlama dosyası olarak da tanımlanmaktadır. Son derece yasal bir işlemdir. Ancak her türlü yasal belge düzenlerken, tarifnamelerin içeriğinde ve hazırlık aşamasında da bazı önemli noktalara özen göstererek, dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tarifname içeriğinde bulunması gereken en önemli şey özet kısmının da ele alınmasıdır. Ayrıca buluş eseri ürün var olan tekniğinin de profesyonel bir şekilde anlatılıyor olması şarttır. Tarifname sonunda, talepler başlığı altında koruma altına alma çerçevesinin tespit edildiği bölüm de bulunur. Genel bir görünüşle buluş ve icatla alakalı hazırlanan tarifnamelerin teknik birçok detayı da içerisinde barındırması şarttır. Herhangi bir buluş yapan kişiler, patent alabilmek için tarifname hazırlamalıdır.

Tarifnamelerin mutlak suretle bir patent uzmanı mühendis ya da patent vekili danışmanları tarafından oluşturulması çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu belge, buluşu yapan kişilerin geleceklerini de teminat altına alır. İşletmeleri diğer rakip firmaların önüne geçirir. Bu nedenle de tarifname hazırlarken istenmeden yapılan en küçük hata dahi ilerleyen süreç içerisinde patent haklarının sınırlandırılması gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Daha ciddi bir sonuç olarak ise patent dosyalarının geçersiz sayılmasına sebebiyet verebilecektir. İşletmelerin ya da buluş sahibi kişilerin, icatlarının patentini alarak 7 sene veya 20 sene boyunca tüm haklarını koruması da kaçınılmaz olacaktır.

Tarifname Nasıl Hazırlanır?

 

Patent tarifnamesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar vardır. Özellikle de belgenin teknik kısmının dikkatle hazırlanması şarttır. Bu kısım dışında söz konusu olan buluş eserin ne gibi yararlarının olduğu, kullanımda ne gibi avantaj sağlayacağı bir bölüm de mutlak suretle kullanılmalıdır. Tarifnamenin en son aşamasında ise talepler bölümünün doldurulması gerekiyor. Bu bölümde koruma çerçevesinin yer aldığı bir alan vardır. Kesinlikle profesyonel ve bilgi danışmanlar tarafından doldurulması önerilir.

Patent tarifnamesi ile söz konusu buluş eseri en ayrıntılı şekilde ele alınır ve anlatılır. Belge oluşturulurken icadı en iyi şekilde sergilemek şarttır. Talepler de ürünü bilerek hazırlanmalıdır. Ayrıca tarifnamelerin gereken şekilde açık ve net olması gerekir. Yabancı dile çevrilme ihtimali de göz önünde bulundurularak, kelime seçiminde özenli davranılmalıdır. Bu nedenle de metni oluştururken, konunun uzmanlarından destek alınması şarttır.

Tarifname talepleri kapsamında ise koruma altına alma çerçevesi belirlenmeli. Sonrasında taleplerin dayandığı temel bir belge oluşturulmalıdır. Oluşturulan metinde aktarılan faktörler hakkında ve süreç adımları konusunda da koruma istemi kapsamında bilgiler verilmelidir. Yani istenilen tüm şartlar sağlanmalıdır. Ayrıca talepler ve özetlerin bulunduğu kısımda söz konusu eserin açıklaması da yapılmalıdır. Bu kısımda teknik bilgilere de yer verilirken, buluş eserinin faydaları, avantajları ve daha birçok özellikleri ele alınarak özetlenmelidir.

Kaliteli Patent Dosyası Nasıl Oluşturulur?

 

Kaliteli bir patent dosyası oluşturmanın kendisine has bazı kuralları vardır.  Bu kurallara dikkat eden buluş sahipleri, buluşları üzerindeki koruma hakkına sahip olma fırsatına sahip olurlar. Kaliteli bir patent dosyası oluşturmak için yapılması gerekenler şunlardır;

  • Patenti ele alan patent vekillerinin yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip olmasına dikkat edilmelidir.
  • Patent vekilleri hukuk deneyimine ve mühendislik eğitimine sahip olmalıdır.
  • Buluşu ileten personellerin sağlayacakları açıklama ayrıntılı ele alınmalıdır.
  • Patent ön araştırmasının doğru yapılması gerekir.
  • Standart güçlük durumunda buluşun patentinin hazırlanabilmesi için en az 25 saatin ayrılması şarttır.
  • Patent taleplerini hazırlarken profesyonelliğe dikkat edilmelidir.

Patent hazırlarken profesyonellik çok önemlidir. Bu bağlamda en iyi hizmeti firmamızdan ve deneyimli ekibimizden almanız mümkün olacaktır.