Tanınmış Marka Tescili

Tanınmış Marka                                   


Toplumun genelinde bir algı oluşturmuş markalar, tanınmış marka olarak isimlendirilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ya da mahkeme yoluyla da bu tür isimlerin kayıt altına alınması önemli bir gerekliliktir. Tanınmış marka sahipleri bazı haklara sahip olmaktadırlar. Bu haklar sayesinde isim hakkını koruma ve ikinci kişiler tarafından aynı ismin kullanılmasına engel olma gibi ayrıcalıklar elde edilmektedir.

Tanınmış Marka Statüsü Sahiplerine Tanınan Haklar


Hedef kitle ve halkın geneli üzerinde belirli bir algı yaratmış tanınmış markalar mutlaka Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmelidir. Aksi takdirde isim hakkı ilgili kişilerin üzerinde olmadığından, başkaları tarafından aynı isim hakkının kullanılması durumunda hak talep edilememektedir. Tanınmış marka statüsü sahiplerine bazı haklar tanınmıştır. Bunlar;

  • Tanınmış marka statüsünde yer alan markalar, diğer marka sınıflarından da başarıyla korunabilmektedir.
  • Dava aşamalarında ise marka hakkı olası tecavüz durumunda, isim hakkının tespit edilmesi çok daha kolay olacaktır.

Tanınmış marka hakları Türk Patent ve Marka nezdinde korunabilir. İlgili kişilerin haklarını öğrenmesi ve tanınmış marka isimlerini nasıl koruyacakları konusunda fikir sahibi olabilmeleri için mutlaka bu alanda hizmet veren danışmanlardan hizmet almaları önerilmektedir. Firmamız bu anlamda size en iyi hizmeti sunacaktır.

Tanınmış Marka Kriterleri


Ülkemizde, markaların korunmasına yönelik olarak yürürlükteki mevzuat, 27.06.1995 tarihinde, 22326 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hakkında Kararnamedir.

İlgili kararnamenin 7/1 bölümündeki I bendine göre “sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesine göre tanınmış markalar tescil edilemez.” Maddesi yer almaktadır. Yani bu kararname marka tesciline mutlak red nedenlerini açık bir şekilde düzenlemektedir. Mutlak red nedenleri arasında ise, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re’sen göz önüne alınmakta ve de ilgili maddelerde belirtilmiş hükümlerden herhangi birinin varlığı söz konusu ise başvuruların reddine karar verilmektedir.

Ayrıca yine aynı kararname hükümlerince, birlik ülkeleri tescilin talebinde bulunmuş ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından, ilgili ülkede Paris Sözleşmesinden yararlanacağı kabul olunmuş şahsa ait olduğu, aynı ya da benzerlik taşıyan ürünlerde de kullanılması durumunda herkes tarafından bilinen bir markanın karışıklığa neden olabilecek suretteki örneğini, taklidini ve tercümesini yapan diğer fabrika ya da ticaret markasının tescillerini ülke mevzuatı müsait ise doğruda veya ilgili kimsenin isteği üzerine ret ve hükümsüz kılma kararları verilmektedir.

İlgili kanun hükmündeki kararname doğrultusunda tanınmış markalar, bu marka haklarının nasıl alınacağı ve hangi durumlarda red olunacağı konusunda önemli hükümlere yer verilmiştir. Bu nedenle tanınmış marka konusunda herhangi bir sorun yaşayan ya da tescil işlemi gerçekleştirmek isteyenler gerekli hükümleri yerine getirmeli ya da bu hükümler hakkında detaylı bilgi edinerek, mevzuata uygun davranmalıdır.

Tanınmış Marka Koruma Şartları


Tanınmış markalar, herhangi bir ülkede tescil edilmemişse de kullanma zorunluluğu bulunmasa da koruma altına alınabilir. Korunmanın da kendi has bazı sınırları vardır. Bu sınırlar içerisindeki mal ya da hizmetlerden faydalananlar, faaliyet gösterdikleri sektördeki kullanıcılar tarafından iyi bilinen markalar arasında yerini almalıdır. Markanın tanınmışlık kriterlerinde dikkate alınacak esaslar şunlardır;

  • Tanınmış marka olarak korunacak mal ya da hizmetin kendisine has potansiyel müşterileri olmalıdır.
  • İlgili mal ya da hizmetlerin dağıtım kanalları bulunmalıdır.
  • Tanınmış marka olarak korunacak isimlerin herhangi bir şekilde süresi, yaygınlığı ve coğrafi bölgesi tanımlanmalıdır.
  • Tanınmış olarak korunacak markanın reklam süreci, yaygınlığı ve coğrafi alanı bilinmelidir.
  • Markaların üzerine konulacak olan mal ya da hizmetlerin tanınmış olarak korunabilmesi için sınırları bilinmeli ve ayrıca da diğer sınırların da Pazar içerisindeki durumu gözetilmelidir.