TR Alan Adı Tescili

TR Alan Adı Tescili


Alan adı; bir diğer ismi ile de domain olarak bilinir. Domainlerin internet ortamında kullanılabilmesi için tescil edilmiş olan ve belli kurallara sahip isimler olarak tanımlanmasına alan adı verilir. Her alan adının com, net veya org vb. birbirinden farklı uzantıları vardır. Her uzantının da kendisine has bazı anlamları bulunur. Günümüzde kurumsallığı temsil eden ve genellikle kurumsal alanlarda kullanılan domain uzantısı “. com.tr” dir. Bu tür bir uzantıya sahip alan adına sahip olunması için tescil işlemlerinin tamamlanması şarttır.

Alan adı tescili; domainlerin belli bir süreliğine tescil edilerek kullanım haklarının kiralanması anlamına gelir. Yani domainler satın alınamaz. Maksimum 1 yıl boyunca kullanılması için kiralanabilir. Süreyi uzatmak için, süre sonunda domain tescil işlemlerinin yenilenmesi şarttır. Ancak bu koşullar sağlandığında ilgili alan adını kullanma yetkisine sahip olabilirsiniz. Eğer domain yenilenmemiş ise başka biri aynı alan adını kullanmak üzere tescil işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

“. com.tr” Uzantılı Alan Adı Nasıl Alınır?


. com.tr uzantılı bir alan adını tescil ettirmek için işlemlerin yapılmasında yetkili kurumların bilinmesi şarttır. Öyle ki 23 Mart 2020 tarihinden itibaren .com.tr uzantılı alan adlarının tescil işlemlerine dair tüm yetki Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na devredilmiştir. Alan adı tescili için gereken işlemlerde kesinlikle bir kural değişikliği söz konusu değildir. . com.tr uzantılı alan adını tescil ettirmek isteyen müşterilerimizin, marka tescil ve marka başvuru işlemleri firmamız tarafından başarıyla yürütülecektir.

. com.tr Uzantılı Alan Adı Tescili İçin Gereken Evraklar


. com.tr uzantılı alan adlarının tescil edilebilmesi için bazı evrakların eksiksiz bir şekilde toparlanması gerekmektedir. Bu evraklar genellikle 3’e ayrılır. Ad ve soyad içeren alan adı tescil edilmek isteniyorsa;

  • İsimsoyisim.com.tr uzantılı alan adlarını almak için yetkili merciiye, alan adını almak isteyen kişi tarafından nüfus cüzdanının fotokopisi ibraz edilmelidir. Ancak bu koşul sağlandığında domain ilgili kişilere tahsis edilmektedir.

Marka başvurusu ya da tescili ile alan adı tescil ettirmek için, marka başvurusu ya da marka tescili şahıs üzerine ise;

  • Marka başvuru ya da marka tescil belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi. Eğer yoksa pasaport ve ehliyet fotokopileri de kabul edilmektedir.
  • İlgili şahıs tarafından doldurulmuş olan alan adı tahsis belgesi

Marka başvurusu ya da tescili ile alan adı tescil ettirmek için, marka başvurusu ya da marka tescili firma üzerine ise;

  • Marka başvurusu ya da marka tescil belgesi
  • Firma yetkisi tarafından kaşelenmiş ya da imzalanmış olan ala adı tahsis formu

Firma Unvanı ile Alan Adı Tescili İçin;

  • Firma vergi levhası ya da ticaret sicil gazetesi
  • Firma yetkisi tarafından imzalanmış ya da kaşelenmiş olan alan adı tahsis formu

(Firma unvanı ile .com.tr uzantılı bir domain tescil edilmek isteniyorsa, firma unvanı ile alan adının aynı olması şartı aranmaktadır. Aksi takdirde domainin tescil işlemlerini gerçekleştirmek de ne yazık ki mümkün olmayacaktır.)

Yukarıdaki belgelerin tamamını yetkili kurum tarafında ibraz edilmesiyle tescil işlemlerinin başarıyla tamamlanması mümkün olacaktır. Ayrıca tescil edilmek istenilen domain ile markanın uyumlu olması gerekir. Uyum varsa ve sunulan belgelerin doğruluğu denetlendikten sonra ilgili alan adının tarafınıza tahsisi gerçekleştirilecektir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli kriter ise alan adının marka başvurusu alındıktan sonra, marka tescillenmezse alan adına yapılacak bir itiraz söz konusu olması durumunda alan adını kaybetme riski vardır.